ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου αναπτύσσεται με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς, με δυναμισμό και προοπτική, ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διαχρονικά η απόδοση της Συνεταιριστικής Μερίδας της Τράπεζας Δωδεκανήσου είναι σημαντικά υψηλότερη του μέσου επιτοκίου καταθέσεων, γεγονός που την καθιστά μία ιδιαίτερα αποδοτική μορφή επένδυσης.

Από την 01/01/2011 η αξία της Συνεταιριστικής μερίδας ανήλθε στα 142 ΕΥΡΩ έναντι αξίας 140 ΕΥΡΩ που είχε το έτος 2010. Απέκτησε δηλαδή υπεραξία της τάξης του 1,42%. Εάν σε αυτή την υπεραξία προστεθεί και η μερισματική απόδοση της μερίδας που για το 2010 έφθασε το 1,14%, τότε έχουμε συνολική ετήσια απόδοση της Συνεταιριστικής Μερίδας ίση με 2,56%. Η απόδοση αυτή υπερβαίνει το μέσο όρο αποδόσεων της Χρηματαγοράς το 2010, καθώς και τη μέση απόδοση των Τραπεζικών μετοχών την ίδια περίοδο.

Συμπερασματικά, η Συνεταιριστική Μερίδα και ως επενδυτικό αγαθό είχε σταθερά υψηλή αποδοτικότητα, αποδεσμευμένη από τις αστάθμητες αποτιμήσεις της κεφαλαιαγοράς που χαρακτηρίζουν άλλα χρεόγραφα.


Διαχρονική απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας συγκριτικά με το μέσο επιτόκιο καταθέσεων


ΕΤΟΣΑπόδοση Μερίδας
(Αύξηση τιμής + Μέρισμα)
199610%
19979,09%
199811,48%
1999*10,49%
20008,43%
200110,6%
20026,2%
20035,76%
20045,58%
20055,51%
20065,40%
20075,68%
20085,38%
20093,80%
20102,56%

* Το 1999 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μέρισμα κεφαλαιοποιήθηκε και δεν διανεμήθηκε στους συνεταίρους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των μεγεθών και των αποτελεσμάτων της Τράπεζας, προσδιόρισε την νέα αξία της συνεταιριστικής της μερίδας από 1ης Ιανουαρίου 2011 στα 142 €. Η αυξηση αυτή προσφέρει στα μέλη της Τράπεζας καθαρή υπεραξία ανά μερίδα2€ καθώς το 2010 η τιμή ήταν στα 140€.

Με δεδομένη την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία η απόδοση αυτή κρίνεται πολύ ικανοποιητική αποδεικνύοντας ότι η Τράπεζα Δωδεκανήσου μετά από 16 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας εχει εδραιωθεί πάνω σε γερές οικονομικές βάσεις και αποτελεί ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τη Δωδεκάνησο.


Το εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικών δοσοληψιών (e-services) σας "λύνει τα χέρια", παρέχοντας σας τη δυνατότητα να εκτελείτε τις τραπεζικές σας συναλλαγές όλο το 24ώρο, εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή σας.


ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Πιστωτικών καρτών
2241 0 80 565
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
08:00 - 18:00

ΓΡΑΜΜΗ 24x7
210 6244 684
για Δήλωση κλοπής ή
απώλειας κάρτας
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση